Colofon

Domaineigenaar en verantwoordelijk voor de inhoud:

TRICOR AB

P.O. Box 5025
14105 Kungens Kurva
Stockholm
Sweden

E-Mail: info@tricor.se

Aansprakelijkheid voor links

De binnen het kader van deze site gehanteerde verwijzingen naar sites van derden vormen links naar de informatie die door de betreffende rechtspersonen wordt gepubliceerd. TRICOR AB staat niet in voor de juistheid of presentatie van de aldaar gepubliceerde informatie. Daarom zijn dergelijke verwijzingen ook duidelijk als dusdanig herkenbaar. TRICOR AB heeft geen invloed op de aldaar beschikbare informatie en is er dus niet aansprakelijk voor.

TRICOR AB heeft, in de mate van het billijkerwijs mogelijke, alle eventuele inbreuken op de wetgeving onderzocht. Tijdens die controle is gebleken dat het auteursrecht, de merkeigendom, persoonlijke rechten of de concurrentiewetgeving m.b.t. namen en gegevens van derden op geen enkele manier worden geschonden.

Auteursrecht

De pagina’s op deze site en de aanwezige informatie zijn onderhevig aan de Duitse wetgeving inzake prestatiebescherming en auteursrecht. Ongeoorloofde verveelvoudiging buiten de perken van de UrhG-wet is –voor zover niet uitdrukkelijk iets anders wordt vermeld– verboden, tenzij u daarvoor de schriftelijke toestemming van TRICOR AB hebt.

Verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde inhoud

De hier beschikbare gegevens en productomschrijvingen zijn niet altijd volledig. De technische specificaties zijn vrijblijvend en houden dus geen juridische verplichtingen in. Wijzigingen van alle gegevens zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

Alternative dispute resolution – (ADR - EUROPEAN COMMISSION)

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR) helpt consumenten geschillen met handelaren over gekochte producten of diensten op te lossen, bijvoorbeeld als een handelaar weigert een product te repareren of de consument zijn geld terug te geven als hij daar recht op heeft: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij wensen u veel plezier tijdens uw verblijf op onze site.
Aarzel vooral niet ons uw suggesties, wensen en opmerkingen toe te sturen!

Hagstrom Guitars - Stockholm, Sweden.
Copyright © . All rights reserved.